BUITENPLAATS NIEUWS!

sluiting inschrijftermijn * meerwerklijsten *  informatie gasloos wonen

Sluiting inschrijftermijn:
Heb je je inschrijfformulier al ingeleverd? Dit kan tot maandag 16 juli a.s. 12.30 uur op het gemeentehuis van Koggenland. Je ontvangt dan automatisch een uitnodiging voor de loting op woensdag 18 juli a.s. 17.00 uur.
 
Meerwerklijsten:

Vanaf nu kun je de volledige meer- en minderwerklijst per woningtype terugvinden op de website onze website of via www.woneninbuitenplaats.nl

Gasloos Wonen

Wij kunnen ons voorstellen, dat er bij jou vragen leven ten aanzien van gasloos wonen. De markt is inderdaad nog maar kort geleden ‘overvallen’ door de nieuwe regelgeving omtrent gasloos bouwen voor nieuwbouw. De snelheid waarmee dit nu wordt doorgevoerd lijkt te zijn ingegeven door de problematiek in Groningen. Voor dit project is gekozen voor de toepassing van luchtwarmtepompen. In de verkoopbrochure, die je kunt downloaden via de website www.woneninbuitenplaats.nl, is daarom extra aandacht besteed aan deze keuze en gasloos bouwen. Gemakshalve verwijzen wij hiernaar. Waarschijnlijk worden hiermee al enkele van jouw vragen beantwoord.

Daarnaast is er in de Technische Omschrijving in de verkoopbrochure een disclaimer opgenomen ten aanzien van de toepassing van luchtwarmtepompen. De markt is namelijk volop in beweging qua ontwikkelingen. De aannemer en de installateur zullen op zoek gaan naar de best mogelijke toepassing op de meest wenselijke plek. Juist door alle lopende nieuwe ontwikkelingen en daaruit voortvloeiende consequenties ben je er bij gebaat dat de definitieve keuze voor merk, type en plaatsing daarom pas in een later stadium wordt gemaakt. Hierdoor zullen de woningen bij oplevering beschikken over een luchtwarmtepomp volgens de laatste stand der techniek. Uiteraard worden alle kopers t.z.t. nader geïnformeerd over de definitieve keuze.

Tijdens de kopersvergadering in opdracht van de aannemer, welke plaatsvindt vóór de start van de bouw, zal nadere informatie over dit onderwerp worden verstrekt.

Laatste nieuws

taart + 1e post (Facebook-bericht)

30 jaar Zeeman Makelaars!

kerst 2023

Fijne feestdagen!

1

Bouwupdate Reigersborg in Hoogkarspel

type-appartement-Munt_def-1200x900

Inloopuurtje!

okt. 2023 (1)

Bouwupdate Aan ’t Laantje in de Bangert & Oosterpolder

Volg ons ook op social media: